New York Yankees vs. Boston Red Sox

Fri, Sep 01 2017 at 7:05PM
Yankee Stadium
Bronx, NY