New York Yankees vs. Toronto Blue Jays

Sun, Apr 22 2018 at 1:05PM
Yankee Stadium
Bronx, NY