New York Yankees vs. Atlanta Braves

Mon, Jul 02 2018 at 7:05PM
Yankee Stadium
Bronx, NY