New York Yankees vs. Atlanta Braves

Tue, Jul 03 2018 at 7:05PM
Yankee Stadium
Bronx, NY