New York Yankees vs. Kansas City Royals

Fri, Jul 27 2018 at 7:05PM
Yankee Stadium
Bronx, NY