New York Yankees vs. Kansas City Royals

Sat, Jul 28 2018 at 1:05PM
Yankee Stadium
Bronx, NY